Preskocit navigáciu

Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017


Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017
Dňa 14. marca 2018 sa uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa Opravárenského práporu (oppr), v rámci ktorého veliteľ oppr podplukovník Vladimír Kotrus vyhodnotil splnenie úloh uplynulého výcvikového roku 2017.
V rámci veliteľského zhromaždenia veliteľ oppr privítal na pôde Opravárenského práporu zástupcu veliteľa brigády bojového zabezpečenia plukovníka Róberta Kecsöho, ktorý prijal pozvanie veliteľa oppr.
Teoretická časť veliteľského zhromaždenia bola zameraná na prednášky k aktuálnym otázkam v oblasti psychológie – Interpersonálne vzťahy ako významný ukazovateľ velenia a riadenia ľudí a v oblasti postavenia a úloh poddôstojníckeho zboru. Veliteľ oppr  podplukovník Vladimír Kotrus vo svojom vyhodnotení hlavných úloh a priorít plnených oppr v roku 2017 podrobne analyzoval jednotlivé oblasti, zdôraznil klady a nedostatky, ktoré sa počas uplynulého roku pri plnení úloh vyskytli.
Vo svojom príhovore zástupca veliteľa brigády bojového zabezpečenia plukovník Róbert Kecsõ poďakoval všetkým príslušníkom oppr za prácu, ktorá priniesla výsledky nielen Opravárenského práporu ale ja brigáde bojového zabezpečenia.           
Na záver vyhodnotenia udelil veliteľ oppr príslušníkom práporu ďakovné listy za vzorné plnenie rozhodujúcich úloh VR 2017.

Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017Opravárenský prápor bilancoval výcvikový rok 2017

Autor: oppr - Dátum: 15.03.2018
Čítanosť: 464
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share